ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТІЙКІСТЬ СЕКТОРА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.116, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 42-51

Keywords : стійкість економіки; сектор загальнодержавного управ­ління; національна економіка; державні фінанси; шокові впливи;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи підви­щення рівня стійкості сектора загальнодержавного управління: для покриття бюджетного дефіциту державі необхідно забезпечити пошук реальних резервів збільшення доходів бюджету, створити платникам податків сприятливі умови для розвитку їхньої діяльності; досягти надійності прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких формуються дохідна й видаткова частини державного бюджету, обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; бюджетні кошти слід використовувати переважно для державних цільових програм, спрямованих на економічний розвиток; вдосконалити механізми здійснення державних запозичень та погашення державного боргу.

Last modified: 2019-05-27 23:39:46