ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОНТОЛОГІЧНІ НАЧАЛА АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.123, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 25-37

Keywords : антична філософія; метанаратив; онтологічні начала мис­лення; формалізація; інструменталізація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано проблему виявлення смислових контурів античної філософії з точки зору представленості їх у сучасних методологічних та історико-філо­софських стратегіях. Доведено, що відмова від проблематизації питання про онтологічні начала античної філософії призводить до локалізації та інструмен­талізації історико-філософського дискурсу. Зосередження уваги на питанні про начала античної філософії демонструється як фундаментальна передумова форму­вання адекватної трансцендентальної дистанції, через яку мислення у своїх сут­нісних вимірах та буттєвих характеристиках постає конкретним предметом філософського аналізу.

Last modified: 2019-05-28 21:04:48