ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Дегуміфікація грунтів Лісостепу Сумської області

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-24

Keywords : ґрунт; гумус; динамічність вмісту гумусу; родючість ґрунту; дегуміфікація ґрунтів;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті наводяться результати аналізу вмісту гумусу та його якісного складу в ґрунтах лісостепової зони Сумської області. Встановлено загальні закономірності гумусонагромадженння в ґрунтах, проаналізовано зв'язок вмісту і складу гумусу з гранулометричним складом,ємністю вбирання ґрунтів, ступенем еродованості ґрунтів та особливостями землекористування. Розглянуто динамічність процесів деградації ґрунтів у залежності від структури посівних площ. Так,насиченість її просапними культурами зумовлює посилену мінералізацію гумусу та зменшення його вмісту в усіх ґрунтах, а при зменшенні площ оброблюваних земель та природному залуженні відбуваються процеси гуміфікації,що позитивно позначається на гумусонагромадженні. Також висвітлена роль у поверненні органічної речовини в ґрунт із внесеним у ґрунт гноєм та побічною продукцією, які значно знижують темпи дегумікації. В статті також розглянуто основні заходи з поліпшення гумусного стану ґрунтів та охорони ґрунтів лісостепової зони.

Last modified: 2019-05-30 03:44:27