ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНТЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 5-33

Keywords : національний брендинг; брендинг дестинації; держав­ний брендинг; брендинг країни; вартість бренду; модель; інформаційні екстерналії;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Систематизовано наукові підходи до визначення поняття "брендинг". Уточ­нено етапізацію трансформаційних змін концепції брендингу, у межах якої додат­ково виділено етап креативного багатогранного брендингу. Визначено сутність поняття "ідентифікація контенту національного брендингу". Проведено порівняль­ний аналіз та ідентифіковано взаємозв'язок між поняттями "бренд країни", "брендингкраїни", "бренд територій", "територіальний брендинг", "бренд держави", "державнийбрендинг", "національний бренд", "національний брендинг". Обґрунтовано економіко-математичний опис ідентифікації контенту національного брендингу та побудо­вано модель оптимізації його результатів з урахуванням ймовірності негативного впливу інформаційних екстерналій. Представлено динаміку вартості національних брендів різних країн світу впродовж2013–2018 рр. як цільового результату націо­нального брендингу.

Last modified: 2019-09-24 16:41:35