ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“LÜTFEN ANNEME İYİ BAK” BAĞLAMINDA KORECE ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL ESER KULLANIMI ÜZERİNE BİR DENEME

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 94-109

Keywords : Lütfen Anneme İyi Bak; Modern Kore Edebiyatı; Edebiyat Öğretimi; Yabancı Dil Öğretimi; Korece Öğretimi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bir toplumu tanımanın pek çok farklı yolu vardır. Bu yollardan birisi olan edebi eserler, özellikle yabancı dil sınıflarında öğrencinin dil gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra kültürünü de daha doğal bir şekilde kavramasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci edebi eserlerde geçen ifadeler ile hem hedef dili kolay bir şekilde edinme hem de hedef kültürdeki toplumun düşünce tarzı ve ifade şeklini anlama fırsatı elde etmiş olur. Ders ortamında kullanılacak edebi eser seçiminde eserin hedef kültürü ne derece yansıttığı, üzerine yoğun şekilde düşünülmesi gereken hususların başında gelmektedir. Budizm, Konfüçyanizm gibi inanç ve öğretilerden ciddi şekilde etkilenmiş Kore kültüründe, kadının toplumdaki yeri ve görevleri, geleneksel ayinler, Korelilerin yeme alışkanlıkları gibi temel ögeleri içerisinde zengin bir şekilde barındıran Shin Kyung Sook'un “Lütfen Anneme İyi Bak” adlı çalışması yabancı dil sınıflarında öğrencinin istifade edebileceği önemli yapıtlardandır. Öğrenciler bu eser aracılığı ile Korece kullanım becerilerini kültürel özellikler üzerinden de uygulama ve geliştirme olanağı bulabilecektir. Bu çalışmada, Korece öğretiminde öğrencilere kullanım örneği olarak bazı kültürel unsurlar ele alınmış, bu unsurların özellikleri incelenerek öğretim ortamında kullanılabilecek olanlara yer verilmiştir.

Last modified: 2019-12-03 20:26:09