ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Evlilik Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması

Journal: Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Necmettin Erbakan University Faculty of Law Review) (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 184-200

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mülteci ve şartlı mülteci sayısının günden güne arttığı ülkemizde Türk vatandaşlığının kazanılmasının şartları gittikçe daha çok ilgi çekmektedir. Gerek Türkiye'de gerek birçok ülkede evlilik nedeniyle vatandaşlığın kazanılması vatandaşlığın sonradan kazanılması yollarından biridir. Ancak zaman içerisinde genel olarak birçok ülkede bakış açısının değişmesi ile konu ile ilgili mevzuat birçok kez değişmiştir. Bazı ülkelerde diğer yollardan vatandaşlığın kazanılmasından daha kolaydır. Bazı ülkelerde ise diğer yollardan vatandaşlığın kazanılmasından çok bir farkı olmayıp sadece daha çabuktur. İşbu makalenin amacı Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin uygulamalarını analize edip Türkiye'nin bu konuya ilişkin uygulamasını değerlendirmektir.

Last modified: 2020-01-01 04:55:34