ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Актуальність забезпечення безпеки споживання в процесі євроінтеграції України

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 74-79

Keywords : безпека споживання; процес євроінтеграції України; гармонізація інтересів держави; підприємництва; суспільства;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мета. Обґрунтування необхідності забезпечення безпеки споживання як передумови сталого розвитку та економічної безпеки держави, що набуває більшої актуальності в умовах сучасних глобальних викликів, а також у процесі євроінтеграції України. Методи. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення теорії глобальної, національної економіки. Для забезпечення концептуальної цілісності дослідження використані методи: теоретичного узагальнення, порівняння, діалектики, аналізу й систематизації; інституціонального аналізу, кабінетних досліджень. Результати. Обґрунтовано актуальність вирішення проблеми забезпечення безпеки споживання як складової сталого розвитку в глобальному вимірі, зокрема, в процесі євроінтеграції України. Висунуто гіпотезу про досягнення синергетичного ефекту розвитку національної економіки в результаті інтегральної взаємодії суспільства, підприємництва та держави, ключовими проявами якого мають стати: формування моделі безпечного споживання у суспільстві, створення умов модернізації підприємницької активності в контексті критеріальних обмежень безпеки споживання, удосконалення інститутів забезпечення безпеки споживання на різних рівнях системної ієрархії. Доведено важливість результатів дослідження для соціально-економічного розвитку країни та визначено напрями їх практичної реалізації.

Last modified: 2020-01-04 19:59:14