ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kaedah Agihan Bahagian Harta Pusaka dalam Kes Al-Haml

Journal: The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 97-115

Keywords : Undang-undang Islam; Fara’id; Harta pusaka; Haml; Teori al- iḥtimālāt;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Permasalahan pembahagian harta pusaka orang Islam yang semakin meningkat dari sehari ke sehari dan isu harta pusaka yang tidak diselesaikan adalah membimbangkan. Masalah Janin dalam kandungan dikalangan ahli waris merupakan antara isu yang menyumbang kepada peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak diselesaikan. Artikel ini mengulas kaedah agihan harta pusaka dalam kes pewarisan janin dalam kandungan atau dikenali sebagai al-ḥaml. Untuk tujuan tersebut, artikel ini mengetengahkan teori al-iḥtimālāt sebagai asas perbincangan. Kajian ini berbentuk kualitatif dan data diperolehi menerusi kaedah perpustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Untuk penyelesaian permasalahan pentadbiran harta pusaka, kajian ini berjaya mengemukakan model penyelesaian di mana teori al-Iḥtimālāt dapat menyelesaikan masalah pentadbiran harta pusaka dalam kes al-ḥaml. Kajian merumuskan bahawa al-ḥaml adalah berhak mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang telah meninggal dunia berdasarkan kepada hukum faraid yang telah ditetapkan oleh syarak.

Last modified: 2020-01-28 17:56:00