ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Medeniyet Tasavvuru Olarak Liberalizm

Journal: Journal of Political Administrative and Local Studies (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 62-74

Keywords : Liberalizm; sözleşmeci yaklaşım;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada sözleşmeci ve tarihselci liberal yaklaşımlar liberalizmi kurgulama, meşrulaştırma tarzları ve ahlaki muhtevaya sahip bir iyi hayat anlayışı önerip önermeme açısından incelenip karşılaştırılmıştır. Hobbes ve Locke sözleşmeci liberalizmin; Hume ve Mill tarihselci liberalizmin örnekleri olarak analiz edilmiştir. İlk olarak, sözleşmeci yaklaşımın, soyut insan doğası temelinde liberalizmi kurguladığı ve insan doğasına uygun bir sistem olduğunu varsaydığı, tarihselci yaklaşımın ise tarihsel değişimi teleolojik olarak yorumlayarak liberalizmin insan doğasına uygun olduğunu ileri sürdüğü ortaya konmuştur. İkinci olarak, sözleşmeci liberalizmin sadece toplumsal düzen ve istikrarı temin edecek bir liberalizm teklif ettiği, tarihselci yaklaşımın ise toplumsal düzen ve istikrara ilaveten liberalizmi ahlaki muhtevaya sahip bir iyi hayat anlayışını da içerir biçimde tasarladığı ileri sürülmüştür

Last modified: 2020-02-25 15:58:14