ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ МУСИҚАНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Journal: Science and Education (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 246-250

Keywords : Баркамол авлод; шахс; давлат таълим стандарти; укув режа; мусиқа; куй; кушик.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мақола баркамол авлод тарбиясида мусиқанинг ўрни ва аҳамияти, умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида мусиқа маданияти фани буйича укув машғулотларини олиб боришнинг баъзи муаммо ва ечимлари, шунингдек, болаларнинг ёшига мос асарлар танлаш ҳамда уни ўқитиш методикаси борасида фикр-мулох, азалар юритилган.

Last modified: 2020-07-25 14:18:40