ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ” ДОКТРИНАСИНИНГ АХЛОҚИЙ МОҲИЯТИ

Journal: Science and Education (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 298-302

Keywords : тузук; доктрина; ахлоқ; одоб; шахс;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мақолада “Темур тузуклари” доктринасининг ахлоқий моҳиятига доир фикр-мулоҳазалар баён этилган. Тузуклардаги ахлоқий ғоялар темурийлар даври илм-маьрифат, маьнавият ва маданият ривожида муҳим ўрин тутишини ҳамда бой тарбиявий-ахлоқий аҳамиятига эга эканлигини кўрсатади. Жаҳон тарихида одил ҳукмдор ва моҳир саркарда сифатида ном қолдирган, бадиий асарларда ҳам буюк салтанат ва тахт соҳиби деб тилга олинган Амир Темурнинг ҳаётий тажрибалари, ахлоқий, фалсафий қарашлари кўрсатиб берилган “Тузуклар”да бошқарув одоби, дипломатик этикет, муомала одобига доир масалалар тизимли таҳлил қилинган.

Last modified: 2020-07-25 14:29:27