ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Do childhood trauma and attachment dimensions predict psychotic-like experiences in a non-clinical sample?

Journal: Klinik Psikoloji Dergisi (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 63-72

Keywords : psychotic-like experiences; childhood trauma; attachment dimensions;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Psikoz benzeri yaşantılar toplumun sağlıklı kesiminde oldukça yaygındır ve klinik olarak tanı alınmadan da görülebilmektedir. Birçok araştırma psikotik benzeri yaşantıların çocukluk çağı travması veya bağlanma boyutları ile olan ilişkisini vurgulamıştır. Bu araştırmanın amacı çocukluk çağı travmasının beş alt boyutu (duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal) ve bağlanmanın iki boyutu (benlik ve başkaları modeli) ile psikotik benzeri yaşantılarının üç alt boyutu (pozitif, negatif ve depresif) arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ölçme araçları olarak Toplumda Psişik Yaşantılar Ölçeği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ve İlişkiler Ölçeği kullanılmıştır. Çocukluk çağı travmasının ve bağlanma boyutlarının psikotik benzeri yaşantıları anlamlı şekilde yordayabileceği varsayılmıştır. Örneklem, 17-65 yaş arasında toplam 412 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçları çocukluk travma puanları yüksek olan ve bağlanma boyutlarında (benlik ve başkaları modeli) düşük puan alan bireylerin psikotik benzeri yaşantı puanlarının yüksek olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca yüksek duygusal istismar puanları ile bağlanma boyutlarında (benlik ve başkaları modeli) alınan düşük puanlar yüksek psikotik benzeri yaşantı puanlarını açıklayabilmektedir. Bulunan sonuçlar, önceki araştırmalar ışığında tartışılmış ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Last modified: 2020-09-06 05:13:24