ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları

Journal: Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi (UPAD) (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 13-25

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Fransız ihtilali ve ardından Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi ise bölgede yeni tohumların ekilmesine yol açmıştır. Batılı kavramlar ile tanışan Mısırlı düşünürlerin fikir dünyalarında şiddetli değişimler meydana gelmiş ve birçoğu batının giderek artan gücü ve baskısı karşısında Doğu'nun kurtuluşuna kafa yormuş ve bazı çözüm önerileri ortaya koymuşlardır. Buradan hareketle bu makalede, modernleşme çabaları sebebiyle birçok kavramın yeniden sorgulanmaya başlandığı ‘'Modern Mısır'' döneminde yaşanan hilafet tartışmalarını analiz etmek ve konuyu farklı bakış açılarından ele alan Ali Abdürrazık, Ahmet Lütfi Seyid, Taha Hüseyin, Reşid Rıza, Abdurrahman Kevakibi ve Muhammet Bahit gibi isimlerin gözünden incelemeye çalışmak esas gayeyi oluşturmaktadır.

Last modified: 2021-01-27 20:00:25