ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ko’chmas mulkni tasarruf etishda blockchain texnologiyasini qo’llash

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 314-318

Keywords : BlockCkain; Bitcoin; Ethereum; Proof of Work; Proof of Steake; Markazlashtirilmagan tizim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu tezis ko'chmas mulkni tasarruf etishda BlockChain texnologiyasini qo'llash mavzusiga bag'ishlangan. Avvaliga ko'chmas mulkni tasarruf etishning joriy mexanizmidagi kamchiliklar sanab o'tilgan. Bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun ko'chmas mulkka egalik huquqini elektronlashtirish taklif qilingan. Bu yo'lda nima uchun BlockChain texnologiyasi tanlanganligini asoslash maqsadida uning ishlash prinsipi, afzallik va kamchiliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan. BlockChain texnologiyasiga asoslangan ko'chmas mulkni tasarruf etish tizimini yaratish jarayonidagi muammolar, ularning yechimlari va natijalar keltirilgan. Agar ushbu tizim faoliyatini yo'lga qo'ysan qaysi sohalar yoki tomonlar qanday foyda olishlari ta'kidlab o'tilgan.

Other Latest Articles

Last modified: 2021-06-01 13:39:45