ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TALABALAR SPORT TAYYORGARLIGINI TASHKIL QILISH VA BOSHQARISHNING IJTIMOIY OMILLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1324-1328

Keywords : sport; sport klublari; jismoniy madaniyat; jismoniy tayyorgarlik; boshqarish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sport klublari sport faoliyatini tashkil qilish va o‘tkazishda muhim boshlang‘ich tashkiloti hisoblanadi. Maqola sport klublari ishidagi muammolar va ularni hal qilish yo‘llariga bag‘ishlangan bo‘lib, uning mazmunida jismoniy tarbiya va sport sohasida tadbirkorlik va aholiga xizmat ko‘rsatish, yangi ish o‘rinlari yaratish bilan bog‘liq ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2021-06-11 16:04:31