ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity? / Hegel’in Devlet Vagonu Habermas’ın Yardımı ile Modern Zamanlarda Nasıl İlerleyebilir?

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-71

Keywords : G. W. F. Hegel; Jürgen Habermas; State of Wagon; Civil Servants; Communicative Practices ( G. W. F. Hegel; Jürgen Habermas; Devlet Vagonu; Memurluklar; İletişimsel Pratikler);

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

It is investigated in this paper whether Hegel's theory of the state is responsive to the ethical and physical degeneration problem of modernity. The main purpose of the paper is to indicate that the corporations in civil servant estate must include communicative practices to solve the degeneration of ethical and physical matters in the state. In the first part of the paper, the theorists who might influence Hegel's state of mind are explained from the historical point of view. Secondly, by introducing Hegel's time conditions, what Hegel's state theory is questioned and what the gears of his state of wagon are attempted to be pointed out. Thirdly, the reason why Hegel's dominant gear, namely, political constitution cannot reply to modernity and convey to the constitution in a practical sense how the relationship between a classical political economy with Hegel's corporations could be deployed are propounded. As a last part before the conclusion, to converge towards Sittlichkeit, it is questioned that how the corporations of a civil servant might be a fruitful source of responding to today's problems in state' theory, thanks to Habermasian communicative practices. (Bu yazıda, Hegel'in devlet teorisinin çağdaş zaman problemleri olan etik ve materyal yozlaşmaya yanıt verip veremediği incelenmiştir. Bir devletteki etik ve materyal yozlaşmanın giderilmesi için memurluklardaki iş birliklerinin iletişimsel pratikler içermesi gerektiğini ortaya koymak, yazının temel amacıdır. Yazının ilk bölümünde, Hegel'in devlet teorisini etkilemiş olabilecek filozofların düşünceleri tarihsel bir perspektiften anlatılmaya çalışılmıştır. Akabinde ise, bulunduğu zamanın koşulları göz önüne alınarak, Hegel'in devlet teorisinin ve metaforik olarak onun devletini taşıyan vagondaki çarkların neler olduğu sorgulanmıştır. Yazının üçüncü bölümünde, Hegel'in baskın çarkı olan anayasasının, bugünün koşullarına cevap veremediği keşfedilmiş ve bu bağlamda diğer çarkı olan pratiksel anayasaya geçilerek, klasik politik ekonomi öğretileri ile Hegel'in iş birlikleri arasındaki ilişkinin ne olabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünden önceki son bölümde ise, Hegel'in devlet teorisindeki ideal olan Sittlichkeit'a yakınlaşmak amacıyla, Habermasian iletişimsel pratikler kullanılarak, memurluklardaki iş birliklerinin günümüzün bahsedilen problemlerine cevap vermek anlamında nasıl verimli bir kaynak olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.)

Last modified: 2021-06-20 00:11:12