ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA RAPORU

Journal: Communication and Diplomacy (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 159-165

Keywords : https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/ID1.pdf;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sosyal medya Twitter, Facebook, Googleplus, Friendfeed, Linkedin ve daha birçok sosyal ağdan meydana gelen bir mecradır. 21. Yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran sosyal medya, haberleşmeden iletişime, markalaşmadan pazarlamaya, siyasi karar alma süreçlerinden ekonomik düzenlemelere ve daha birçok alana yayılımı son derece hızlı ve güçlü olan bir uygulama alanıdır. Bilgi teknolojilerinin geldiği son aşama olarak adlandırılan sosyal medya geleneksel medya şekillerinin üzerine şerit çekmiş ve kullanım oranları ile yerini sağlamlaştırmıştır. Artık siyasi güçler de dahil olmak üzere karar alma ve ikna etme süreçlerinde sosyal medyaya başvurmaktadır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri genel seçimlerinde Obama'nın kullanmaya başlamasıyla siyaset sosyal medyaya taşınmıştır. Özellikle toplumun büyük bir kısmını genç nüfusun oluşturduğu Türkiye'de de sosyal medya giderek güçlenmektedir. İnternetin ve sosyal medya uygulamalarının daha çok gençler tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde Türkiye'nin hem internet hem de sosyal medya kullanım oranlarının dünyada ilk sıralarda olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, bu denli büyük bir etki alanı ve güce sahip sosyal medya mecrasının daha çok bilimsel çalışmaya konu edilmesi de gerekmektedir. Aynı zamanda markalaşmanın ön koşullarından biri olarak da görülen sosyal medya mecrası ekonomik büyümenin de anahtarını elinde tutmaktadır. Gelişmekte olan bir Türkiye'nin bu alanda daha profesyonel ve daha akademik çalışmalara imza atması elzemdir.

Last modified: 2021-06-28 00:57:53