ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mütareke Döneminde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri Arasında İthalat Gümrük Vergisi Problemi (1918-1922)

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.15, No. 30)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 59-88

Keywords : Mütareke Dönemi; İtilaf Kuvvetleri; İstanbul Hükümetleri; kapitülasyonlar; gümrük vergisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

30 Ekim 1918'de, İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasındaki çatışmalara son veren Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu andan itibaren İtilaf kuvvetleri, mütareke hükümlerine aykırı olarak, Osmanlı topraklarının bazı bölgelerini işgal etmeye başladı. İstanbul'u da fiilen işgal eden İtilaf kuvvetleri İstanbul Hükümetleri üzerinde ağır bir baskı uygulamaya başladı. Müttefiklerin amaçlarından biri de, İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından ilga edilen kapitülasyonları yeniden yürürlüğe sokmaktı. Bunun bir yansıması olarak, Babıali'den savaştan önceki (%11 ad-valorem) ithalat gümrük vergisi rejimine dönmesini talep ettiler. Bu çalışmanın amacı İtilaf Kuvvetleri'nin talebi karşısında İstanbul Hükümetleri'nin tutumunu, Osmanlı arşiv belgelerine ağırlık vererek incelemektir.

Last modified: 2021-06-30 21:28:10