ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТОВАРНІ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.127, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 48-58

Keywords : категорійний менеджмент; товарна категорія; споживач; споживчі потреби; підприємство роздрібної торгівлі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Описано загальну концепцію категорійного менеджменту. Визначено сутністьта природу поняття "товарна категорія". Запропоновано схему виділення товарних категорій відповідно до вивчення споживчої логіки вибору товарів. Проведено кри­тичний аналіз існуючих методичних підходів до процесу формування категорій, за результатами якого обґрунтовано власний підхід та принципи виокремлення товар­них категорій. Наведено приклади застосування запропонованого підходу на під­приємствах роздрібної торгівлі різного формату.

Last modified: 2021-07-05 22:37:59