ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЦИФРОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРЕНДІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.130, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 5-20

Keywords : цифрова економіка; цифрові компетентності; цифрові тренди; освітній процес; якість освіти; цифровізація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто основні тенденції цифровізації суспільства та перспективи його подальшого розвитку. Обґрунтовано необхідність формування цифрових компетент­ностей (Digital skills) майбутніх фахівців різних сфер економіки України, органів влади та громадськості у контексті розвитку глобального тренду цифрової трансфор­мації суспільства. Розроблено методологічні алгоритми побудови курсу "Цифрова економіка України" відповідно до сучасних трендів підвищення якості освіти.

Last modified: 2021-07-06 17:55:27