ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БАНКРУТСТВО ЯК МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.130, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 58-68

Keywords : банкрутство; антикризове управління; системна криза; антикризові заходи; санація підприємства; лікві­дація підприємства;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Визначено основні підходи до трактування поняття "банкрутство підприєм­ства". Проаналізовано статистичні дані щодо кількості банкрутств підприємств в Україні та інших країнах світу. Досліджено світову практику використання про­цедури банкрутства як механізму антикризового управління. Наведено стислу харак­теристикупослідовності антикризових заходів, спрямованих на подолання систем­ної кризи на підприємстві та запобігання його ліквідації через неспроможність відновити свою платоспроможність.

Last modified: 2021-07-06 18:00:09