ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТУРИЗМУ В СУСПІЛЬСТВІ 5.0

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.132, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-54

Keywords : Індустрія 4.0; Суспільство 5.0; еко­номічні тренди; суб’єкти туристичної діяльності; інноваційний розвиток; парадигма; цифрова економіка;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено парадигму Суспільства 5.0 на глобальному та галузевому (турис­тична сфера) рівнях, визначено її іманентні атрибути. Розглянуто ґенезу станов­лення моделі розвитку економічної системи "від Індустрії 1.0 до Суспільства 5.0". Здійснено форсайт стратегічних положень концепції Суспільство 5.0 у сфері ту­ризму через детермінацію глобальних трендів, викликів, ризиків та загрозу площину реалізації потенційних можливостей для розвитку туристичної галузі. Обґрун­товано, що впровадження моделі управління Суспільство 5.0 створить унікальні можливості, конкурентні переваги та дасть змогу отримати економічні, соціальні та екологічні вигоди для суб'єктів туристичної галузі.

Last modified: 2021-07-06 19:17:33