ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БІЗНЕС-МОДЕЛІ РИТЕЙЛУ: АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.133, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 77-88

Keywords : концепція VUCA; роздрібна торгівля; ритейл; бізнес-модель; криза; адаптація; трансформація;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено негативні прояви та наслідки впливу глобальної нестабільності світу, зумовлені COVID-19, на вітчизняну сферу роздрібної торгівлі та функціо­нування її окремих операторів. На підставі аналізу найбільш ефективних практик адаптації ритейлу до нових кризових умов, поведінки і запитів споживачів запро­по­новано напрями змін бізнес-моделі ритейлерів через фокусування на моделі циф­рового або омніканального бізнесу, розвитку функції доставки та зосередження уваги на взаємодії з ключовими партнерами.

Last modified: 2021-07-06 20:03:33