ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ І ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.135, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-23

Keywords : протекціонізм; неопротекціонізм; міжнародна економічна політика; "торговельна війна"; зовнішня торгівля; тарифи; нетарифні заходи;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто протиріччя сучасного розвитку глобальної економічної системи, що виявляється у поєднанні політик неофрітрейдерства і неопротекціонізму. Встанов­лено нові ефективні форми регулювання зовнішньої торгівлі, які значною мірою усклад­нюють вільне переміщення товарів через кордони держав. Проаналізовано та іденти­фіковано сучасні форми захисту національних ринків. Досліджено передумови настання "торговельних війн" між країнами та окреслено їх наслідки для світової економіки і торгівлі та економік країн, що розвиваються. Розкрито суперечливість наслідків світової політики протекціонізму для розвитку економіки України.

Last modified: 2021-07-06 20:36:39