ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Konstitutsiya - O’zbekiston tashqi siyosatining poydevori

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 289-292

Keywords : Konstitutsiya; Oliy Kengash; Departament; assambleya; konferensiya; tashqi siyosat; dahlsizlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

O'zbekiston mustaqillikning ilk kunlaridanoq o'z yo'lini tanladi va bu yo'ldan og'ishmay harakat qilib bormoqda. Chunki, har qaysi davlat mavjud bo'lar ekan, rivojlanishda unga albatta istalgan davrda ittifiqdoshlar kerak bo'ladi. Endi, O'zbekiston xalqaro munosabatlarning to'laqonli sub'ektiga aylandi. Jahon hamjamiyati O'zbekistonni quchoq ochib kutib oldi. Davlatimiz uchun xalqaro tashkilotlar eshigi ochildi

Last modified: 2021-07-27 22:07:13