ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tarjimada ekvivalentlik muammolarini yechimi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 325-333

Keywords : ekvivalentlik; ekvivalentlik yondashuvlari; matn; tarjima; tarjima usullari; tilshunoslik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada tarjimaning tayanch termini bo'lgan ekvivalentlik va uning turlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aks ettirilgan bo'lib, kelajakda talabalarning tarjimon sifati olib boradigan faoliyati jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni chuqurruq o'rganishga harakat qilindi. Ushbu maqolaning maqsadi, ilmiy matnlarni tarjima qilishda turli xil yondashuvni o'rganib, tarjima ekvivalentligiga erishish yo'llarini tahlil qilishdir. Maqolada tarjima qilingan jumlalarga umumiy qarashlar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, manba matni va uning tarjimasining semantik o'xshashligini aniqlangan. Ekvivalent darajalardan foydalanish uchun chastotalarning taqsimlanishi lingvistik sabablarga, grammatik tuzilmalardagi farqlarga, turli xil so'z birikmalariga, so'z tartibidagi farqlarga va boshqalarga bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Tahlil natijasida ushbu maqolada tarjimaning ilmiy tibbiy uslubida eng ko'p ishlatiladigan ekvivalent darajalari aniqlandi. Barcha bo'limlarda gaplar terminlar asosida tarjima qilingan va so'zma-so'z tarjimadan foydalanilgan. Chunki ilmiy uslubda matnning so'zma-so'z tarjimasi afzalroqdir, chunki ilmiy matn tarjimaning asl nusxasiga to'liq mos kelishi bilan aniqlik kiritishni talab qiladi. Maqolada murakkab jumlalardan tez-tez foydalanilgan. bundan tashqari asl matnda ingliz tilida mutlaqo boshqacha formulalarga ega bo'lgan juda ko'p atamalar mavjud ko'rsatib o'tiladi.

Last modified: 2021-07-27 22:13:11