ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HALK DİLİYLE YAZILMIŞ BİR MERSİYE ÖRNEĞİ: DÂSTÂN-I İBRÂHÎM

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.8, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 151-170

Keywords : Türkçe; mersiye; Hz. Muhammed; İbrahim; ölüm;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkler köklü bir tarihî geleneğe sahip, geniş bir coğrafyada yaşayan milletlerden biridir. Bu uzun zaman ve geniş mekân içerisinde sayısız edebî ürün meydana getirmiştir. Bu ürünlerin küçük bir bölümü günümüze kadar gelebilmiştir. Geri kalanı ya unutulmuş ya da çeşitli eserlerde bulunmayı beklemektedir. Sözlü ve yazılı biçimde günümüze kadar ulaşan bu ürünlerin özellikle büyük hacimli olanları üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Bir şiir parçası, küçük bir efsane, bilinmeyen bir âşık adı gibi herhangi bir eserin içerisinde bulunan bu ürünler üzerinde çok fazla durulmamaktadır. Çoğu zaman bu ürünlerin varlığından haberdar dahi olunamamaktadır. Hz. Muhammed'in küçük yaşta ölen oğlu İbrahim için söylenen şiir de bunlardan biridir. Bu çalışma sade bir Türkçe ve klasik edebiyatın nazım şekil ve türüyle yazılan bu mersiyeyi tanıtmak ve yayımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Türk kültürü, üzerinde bugüne kadar pek durulmayan bu tür ürünlerin yayımlanmasıyla daha da zenginleşecektir.

Last modified: 2021-08-05 23:57:56