ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЎЗБЕК ХАЛҚ ЎЛАНЛАРИДА ПОЭТИК ТИМСОЛЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 45-49

Keywords : Фольклор; ўлан; тимсол; Бойсун; поэтик детал; тол; рўмол.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ушбу мақолада халқ оғзаки ижодида кўп учрайдиган ҳамда ўзбек мифологияси ва фольклорида муҳим ўрин тутадиган тимсоллар ҳақида сўз боради. Муаллиф бадиий матнда муайян нарсаларнинг айрим рамзу тимсолларга қиёсланиши ва у тимсолларнинг халқ лирикасида севги, оила, фарзанд тушунчалари билан боғлиқлиги ҳақида илмий маълумот беради.

Last modified: 2021-08-18 15:21:31