ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI INNOVASIYON YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH MAVZUSIDA TAYYORLAGAN MAQOLASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 182-186

Keywords : ta’limiy o’yinlar; texnologik xarita; muammoli vaziyat; innovasion texnologiyalar; interfaol metodlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishni pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim samaradorligini oshirish, dars jarayonida ta'limiy o'yinlar o`quvchilarni faol ishtirokiga aylanish yo`llari hamda ona tili va adabiyot fanlaridagi muammoli mavzulardan kelib chiqib, bog'liq muammoni ajratib olish orqali yetuk malakaga ega bo`lishlar masalalari yoritilgan.

Last modified: 2021-08-30 17:39:07