ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FIZIKA FANINI O'RGANISHDA NAZARIY VA AMALIY BILIMLAR MUTANOSIBLIGINING AHAMIYATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 239-242

Keywords : Fizik hodisalar; kuzatish; tajriba; javob-savol o’yini; kuch impulsi; jism impulsi; saqlanish qonunlari; rasmli muammolar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada o'quvchilarni 6-7-sinflardanoq fizika faniga qiziqtirish, fizik hodisalarni tushuna olish va tasavvur qila olishi, formulalarni o'z o'rnida qo'llay olishlari, oddiy tajribalarni o'tkazish orqali muhim fizik tushunchalarni va qonunlarni o'rganish, to'g'ri fikr yurita olishlari uchun darslarda foydalanilishi lozim bo'lgan usullar ko'rsatilgan.

Last modified: 2021-08-30 17:46:29