ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA SINF RAHBARLARINI O’QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 291-295

Keywords : Madaniyat; mahorat; individual; axloqiy normalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida sinf rahbarlarining o'quvchilar bilan ishlash medodlari, innovatsion usullar orqali yoritilgan. Unda sinf rahbarining o'quvchilari oldidagi burch va vazifalari tarmoqlab ko'rsatilgan. O'quvchilarning ota-onalari bilan hamkorlikda o'quvchilarni tarbiyaviy ishlarini olib borishlari nazarda tutilgan.

Last modified: 2021-08-30 18:39:04