ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ADABIY TA`LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING АMALIY AHAMIYATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 368-372

Keywords : Innovatsion jarayon; sifat va samaradorlik; muammoli ta`lim; texnologiya; pedagogik faoliyat; imkoniyat; sharoit yaratish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta`lim jarayoniga qo`llash hamda innovatsion jarayonning rivojlanish bosqichlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarning asosiy prinsiplari ko`rsatib o`tilgan

Last modified: 2021-08-30 19:48:13