ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TARIXIY MANBALARDA ZARAFSHON TOPONIMIKASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 390-393

Keywords : Zarafshon; Politimit; Mastchoh daryosi; Naxr-us Sug`d; Vodi-us Sug`d; Siyob; Xaramkom; Ko`hak; Miyonkol; oltin eltuvchi daryo.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Zarafshon daryosining turli davrlarda qanday nomlar bilan atalganligi, yunon olimlari, arab, xitoy, rus geograf va tarixchi olimlarining daryo nomlanishi haqida yuritgan fikr-mulohazalari haqida ma`lumot berilgan. Shuningdek, ushbu daryoning nomlanishi yuzasidan ayrim munozarali qarashlar bayon etilgan.

Last modified: 2021-08-30 19:57:03