ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG`ICH SINFLARNING MATEMATIKA DARSLARIDA MILLIY MA`NAVIYAT TARBIYASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 466-470

Keywords : milliy; ma`naviyat; ajdodlar; matematika; guruh; Qori Niyoziy.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshlang`ich sinf matematika darslarida o'quvchilarda milliy ma`naviyat tarbiyasini qaror toptirish masalalasi bayon etilgan bo'lib, bu boradagi bir qator tavfsiyalar ko'rsatib o'tilgan. Ayrim amaliy ishlardan namunalar ko'rsatilgan.

Last modified: 2021-08-31 14:07:54