ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 500-504

Keywords : Ахборот-коммуникация; лексик қатлам; терминология; омонимик ҳолат; сўз ва аффикслар; калькалаш; тараққиёт йўли; илмий изланишлар.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мазкур мақолада ахборот-коммуникация воситаларининг ҳаётимизга жадал кириб келаётгани ва бу ўзбек тилининг луғат бойлигида ўз аксини топаётгани ҳақида сўз боради. Маълумки, тилнинг луғат бойлиги доимий ўзгаришда бўлади. Ахборот-коммуникация соҳасининг ривожланиши билан бу соҳанинг терминологик қатлами ҳам бойиб бораётгани ҳамда бу терминларни ўрганиш замонавий тилшунослик талабларидан эканлиги таъкидлаб ўтилган.

Last modified: 2021-08-31 14:17:54