ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DOSTON MATNIDAGI ZOOMORFIZMLAR VA ULARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 138-142

Keywords : zoomorfizm; zoonim; metafora; sifatlash(epitet); ekspressiv bo’yoq; zooo’xshatish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada zoomorfizmlar va ularning uslubiy xususiyatlari o'zbek xalq dostonlari misolida tahlil qilingan va yoritib berilgan.

Last modified: 2021-09-08 19:00:29