ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЎЗБЕК АДАБИЙ ТАНҚИДИ ТАРАҚҚИЁТИ

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 207-219

Keywords : мунаққид; проза; лирика; драматургия; адабий-танқид; аруз; қофия; адабиёт назарияси; матбуот; рукн.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ўзбек миллатининг бой ва мазмунли адабий меросини ўрганиш ва тадқиқ этишда адабий танқиднинг роли беқиёсдир. Адабий танқиднинг пайдо бўлиши ва ривожланишида китобхоннинг ижтимоий эстетик эҳтиёжлари етакчи аҳамиятга эга бўлган. Бадиий асарни ўқиб чиққан саводхон ўқувчида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этиш истаги пайдо бўлади. Бадиий асарнинг пайдо бўлиши билан унга баҳо берилиши унинг қимматини белгилаган. Илмий-эстетик тафаккур маҳсули саналувчи адабий танқид сўз санъати сифатида дунёга келиб, шаклланиш ва ривожланиш жараёнига кирган ҳодисадир. Адабий танқид ҳаракатдаги эстетик тафаккур тарзида адабий жараён моҳиятини таҳлил қилиш ва баҳолаш хусусиятини касб этган. Санъат қанчалик ички хилма-хилликка эга бўлса, танқид ҳам ўша соҳаларга тегишлилик касб этади.

Last modified: 2021-09-08 19:22:08