ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Splenic Mass in a Dog: clinical case report

Journal: Journal of Advances in VetBio Science and Techniques (Vol.6, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 159-164

Keywords : dog; spleen; neoplasia; hemangiosarcoma; ultrasound; aspiration;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Büyük çoğunluğunu hemangiosarkomların oluşturuduğu splenik kitleler, diğer türlere ve yaşlara göre sıklıkla yaşı ileri köpeklerde gözlenmektedir. 14 yaşlı Beagle ırkı kısırlaştırılmamış erkek köpek, iştahsızlık, durgunluk, kilo kaybı gibi non spesifik bulgular ile birlikte abdominal gerginlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Klinik muayenelerde mukozalarda solgunluk ile birlikte şiddetli abdominal gerginlik; hemogramda anemi ile birlikte lökositozis; serum biyokimyasında yüksek BUN ve kreatinin seviyeleri ile birlikte karaciğer enzimlerinde belirgin artış belirlendi. Ultrasonografik muaeyenede belirlenen splenik kitlenin ince aspirasyonu ile alınan aspiratın mikroskopik muayenesinde çok sayıda eksentrik çekirdekli, pleomorfik, multinüklear ve farklı miktarlarda eozinofilik sitoplazmaya sahip çok sayıda neoplastik hücre tespit edildi. Bu olgu sunumunda, kitlenin vasküler yapısı, hasta sahibinin onay vermemesi sonucu biyopsi veya laparotominin yapılamadığı limitasyon durumlarında ultrasonografik muayene ile kitle varlığı; ince iğne aspirasyonu ile alınan aspiratın mikroskopik muayenesi sonucu belirlenen infiltre olan mast hücre sayısı, kitlenin benign veya malign karakterini belirlemede bilgi sağlayabileceği gösterildi.

Last modified: 2021-09-15 03:55:35