ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AVRUPA SAVUNMA TOPLULUĞU'NUN REDDİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.7, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 6-18

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Avrupa Savunma Topluluğu'nun doğuşu, Pleven Planı ile başlayarak Avrupa Savunma Topluluğu'nu Kuran Antlaşma ile sona eren bir süreci kapsar. AST, 1950'lerin başlarında önemli sorunlara çözüm getiren bir yapılanma olarak görülmüş ve hem Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hem de Batı Avrupa devletleri tarafından desteklenmiştir. Ancak, Fransa için sorun teşkil eden yanları da bulunduğu için Fransız Parlamentsu tarafından reddedilmiştir. Bu sebepler incelendiğinde, üç temel dinamik ile açıklanabilmekte oldukları görülmektedir: Projenin 'prematüre' olması, önemli kararların büyük kazanımlar söz konusu olmadıkça veril(e)memesi ve siyasal statünün karar alma mekanizması üzerindeki etkisi.

Last modified: 2021-10-27 03:09:53