ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Musiqa madaniyati fani o’qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 303-313

Keywords : Musiqa ta’limi; pedagogika; MP3; MIDI; WAV; PowerDVD; AEG; NHK;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada musiqa madaniyati fanini o'qitishda kompyuter dasturlaridan foydalanishning nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari, tarixi yoritilgan. Shuningdek, umumiy musiqa ta'limi uchun pedagog kadrlar tayyorlashda kompyuter dasturlari vositasida musiqa madaniyati fanini o‘qitish samaradorligini oshirish masalasiga katta e'tibor qaratilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:33:33