ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Texnologiya darslarini tashkil etishning didaktik tamoyillari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 427-438

Keywords : Didaktik tamoyillar; onglilik va faollik; tizimlilik va izchillik; nazariya bilan amaliyotni birligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada umumiy o‘rta ta'lim muassasalarida texnologiya darslarini didaktik tamoyillarga asoslanib o‘qitishning mazmuni yoritilgan. O‘quvchilarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullar, u bilan hamkorlik qilish, uni o‘qish va o‘rganishga yo‘naltirish, o‘quvchi shaxsi faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish borasida so‘z yuritilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:47:01