ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 643-646

Keywords : Iqtisodiyot; bank sohasi; tijorat banklari; masofaviy bank tizimi va xizmatlarni; axborot-texnoIogiyalari; raqamlashtirish jarayonlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada iqtisodiyotning yetakchi bo‘g‘iniga aylangan bank sohasi, shu jumladan tijorat banklari va ularda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari, bugungi va kelajakdagi rejalar tahliliga bag‘ishlagan fikrlar aytib o‘tilgan.

Last modified: 2021-10-27 22:05:55