ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.138, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 68-80

Keywords : якість; система управління; процес; бізнес-процес; господа­рювання; принцип; концепт;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Вибудовано історичну хронологію основних етапів та ланок на шляху фор­мування сучасного уявлення про управління якістю підприємства. Визначено дефі­ніційні відмінності та протиріччя в існуючих методологічних платформах у сфері управління якістю. Сформовано основні вектори подальшого розвитку управління якістю як комплексної методологічної системи в умовах видозміни виробничих можливостей та підприємницького середовища.

Last modified: 2021-10-29 16:40:32