ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ЙМОВІРНІСНІ ПІДХОДИ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.139, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 127-138

Keywords : коефіцієнт ризику; ймовірність; бінарні опціони; високоризиковані фінансові ринки; суб’єктивно-ймовірнісне моделювання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено теоретико-ймовірнісні поняття щодо соціально-економічних процесів в умовах невизначеності та неповторюваності. Запропоновано інтерпретацію, висновки, прийняття управлінських рішень відносно результатів аналізу таких процесів на основі фінансового моделювання – із залученням характеристик спеціалізованих фінансових ринків опціонів та бінарних опціонів. Проаналізовано окремі кейси за даними таких ринків з обчисленням показників ймовірності та ризику.

Last modified: 2021-10-29 17:31:20