ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kalamushlarda to‘g‘ri ichak anal kanali tuzilishi va uning ksenobiotiklar ta’sirida o‘zgarishi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 194-200

Keywords : Kalamushlar; anal sfinkter; kseniobiotiklar; sfinkter aparati; mis sulfat; rodanid natriy.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kalamushlarning to‘g‘ri ichak anal kanalning tuzilishi va ularning ksenobiotiklar ta'sirida o‘zgarishini o‘rganish orqali anal kanal quyidagi qismlarga anal sfinkterdan oldin bo‘lim, o‘tish zonasi, ichki sfinkter, tashqi sfinkter, sfinkterlar orasidagi bo‘shliq va sfinkterlararo zonga bo‘linishi aniqlandi. To‘g‘ri ichak tashqi va ichki sfinkterini o‘rganish davomida, ular kompleks kombinatsiyalashgan tuzulma hosil qilishi aniqlandi. Ksenobiotiklar turi,tasir davomiyligi va yoshga qarab to‘g‘ri ichak anal kanalida o‘zgarishlar bo‘lishi o‘rganildi.

Last modified: 2021-11-29 16:01:06