ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hisoblash tizimlarida klasterlash algoritmlarini qo’llash va o’rganish (BSF)

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 325-332

Keywords : Parallel hisoblash modeli; Klaster hisoblash tizimlari; Takroriy sonli algoritmlar; BSF modeli; Ommaviy sinxron ferma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ommaviy sinxron ferma (BSF) deb nomlangan yangi parallel hisoblash modeli ko'rib chiqiladi, u klasterli hisoblash tizimlariga yo'naltirilgan hisoblash intensiv iterativ algoritmlarning miqyoslanishini baholashga qaratilgan. Taklif etilayotgan modelning asosiy afzalligi shundaki, u parallel algoritmni amalga oshirishdan oldin uning miqyosliligini baholash imkonini beradi. BSF modelining yana bir muhim xususiyati - muammoli ma'lumotlarning ro'yxatlar ko'rinishida taqdim etilishi, bu ilovalarni qurish mantiqini sezilarli darajada soddalashtiradi. BSF modelida kompyuter tarmoq orqali ulangan va master/slave paradigmasi bo'yicha tashkil etilgan protsessor tugunlari to'plamidir. BSF modelining xarajat ko'rsatkichi keltirilgan. Ushbu xarajat ko'rsatkichi algoritmni ro'yxatlar bo'yicha operatsiyalar ko'rinishida ko'rsatishni talab qiladi. Bu bizga parallel dasturning miqyoslash chegarasini bashorat qiladigan tenglamani olish imkonini beradi: protsessor tugunlarining maksimal soni, shundan so'ng tezlik pasayishni boshlaydi. Maqolada BSF modelini parallel raqamli algoritmlarni loyihalash va tahlil qilishda qo'llash misollari keltirilgan. Klaster hisoblash tizimida o'tkazilgan keng ko'lamli hisoblash tajribalari BSF modeli yordamida olingan analitik baholarning etarliligini tasdiqlaydi.

Last modified: 2021-11-29 17:03:16