ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Poli(met)akrilatli prisadkalarni olinishi va ularni Buxoro neftni qayta ishlash zavodi dizel yoqilg‘isi xossalariga ta’siri

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 420-429

Keywords : poli(met)akrilat; depressor - dispergirlovchi; prisadka; sovuq filtrlanish; xiralanish harorati; qotish harorati;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada mahalliy ikkilamchi xom ashyodan sintez qilingan poli(met)akrilatli prisadkalarning dizel yoqilgilari uchun depressor - dispergirlovchi prisadka sifatida ishlatilganda yoqilg‘ining xossalariga ta'siri o‘rganilgan, shuningdek dizel yoqilg‘ilarning quyi molekulali xossalarini oshiradigan poli(met)akrilatli depressor - dispergirlovchi prisadkalar olishning texnologik sxemasi taklif qilingan.

Last modified: 2021-11-29 17:15:13