ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Maktab o’quvchilarining xalqaro PISA va TIMSS testidan yuqori natijalarga erishishi uchun ba’zi tavsiyalar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 499-507

Keywords : PISA va TIMSS testi; o’qituvchi; tashqi motivatsiya; ichki motivatsiya; individual topshiriq; rag'batlantirish; intellektual da’vat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Xalqaro PISA va TIMSS testidan yuqori natijalarga erishda interfaol metodlarning ahamiyati to‘g‘risida fikr yurilgan. Xitoy maktablaridagi o‘qitish metodikasi o‘rganilgan, xulosalar va tavsiyalar keltirilgan. Matematika darslarida o'quvchilarni rag'batlantirishning 9 usuli keltirilgan, hamda interfaol mashg'ulotlarning afzalliklari haqida g'oyalarda biz birinchilardan emasmiz, ammo ko'plab maktablarda individual topshiriqlar asosiy ish shakli bo'lib qolmoqda. O'quvchilarda tashqi motivatsiya va ichki motivatsiyani shakllantirish, o'quvchining mavzuni yoki kontseptsiyani tushunishga, boshqalarga qaraganda yaxshiroq ishlashga yoki boshqalarga yaxshi taassurot qoldirishga intilishini rivojlantirish metodlari to'g'risida fikr yuritiladi.

Last modified: 2021-11-29 17:25:09