ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ta’limning turli bosqichlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 789-797

Keywords : pedagogik texnologiya; pedagogik innovatssiya; prezintatsiya; innovatsion; intellektual; didaktik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o‘quvchilarni bilim va malakalarini shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish haqida so‘z yoritilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:31:41