ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’quv dars mashg’ulotlarida didaktik o’yin texnologiyalaridan foydalanish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 977-984

Keywords : didaktik o’yin; ishchanlik o‘yini; formulalar darsi; integral dars; intellektual o’yinlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Didaktik o‘yinlardan alohida foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin bo‘lgan ta'lim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish ko‘zda tutiladi. Turli o‘quv fanlariga oid didaktik o‘yinlar mavjud bo‘lib, ular shu fanlarni sifatli o‘rgatish maqsadlariga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o‘quvchi-talabalarda ta'lim olish motivlarini, ularning turli yo‘nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko‘rsatadigan didaktik o‘yinlardan foydalanish darslar sifati oshirishni kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Last modified: 2021-11-30 01:50:26